Materiály pro 3D tisk I.

V dnešní době nabízí technologie 3D tisku široké spektrum použitelných materiálů. V začátcích tomu samozřejmě tak nebylo.

Fotopolymery:
Všechno to začalo fotopolymery. Unikátní vlastnosti této světlocitlivé pryskyřice, využívané při výrobě deskových forem pro tisk, podnítili Charlese Hulla, aby začal více zkoumat jejich chování při vystavení UV záření. Po letech výzkumu tak vyvinul technologii, kterou jsme již zmínili – Stereolitografii, využívající fotopolymery. Postupem času společnosti vyvíjející tento materiál, zdokonalili jeho fyzikální vlastnosti, aby poskytoval vysokou přesnost a zároveň i pevnost výsledního produktu. Fotopolymery se nejvíce uchytily v rapid prototypingu nakolik jejich vlastnosti se dají nejlépe využít při hmotovém ověřování průmyslových návrhů a designu v různých druzích průmyslu. Jejich základním limitem, je jejich přirozenost, která nabízí pouze jednolitou barevnost objektu.

kovy:
S rostoucí poptávkou po rapid prototypingu v průmyslu a příchodem Laserové technologie SLS – tavení práškového materiálu, se postupně začalo experimentovat s použitím různých druhů kovů v práškové podobě. Tato technologie nabízela vyšší přesnost než u SLA. První použité kovy byly – hliník a ocel. Postupně se technologie DMLS (Direct metal laser sintering) rozšířila o použití titanu a různých vzácných kovů (zlato, stříbro). Tím se pro 3D tisk otevřela brána do vesmírného výzkumu, medicíny a šperkařství. Přesnost DMLS tisku se pohybuje na úrovni mikrometrů a proto se tenhle druh rychle uplatnil i při vývoji a výrobě jemných elektronických zařízení a v robotice.

Vědci experimentují stále s novými materiály, které by mohly být použity při 3D tisku, čímž otevírají nové dosud nepoznané možnosti a technologie.

Autor: Martin Chlebo