3D tisk baterií a elektroniky

Při pohledu na historii 3d tisku zjistíme, že vědců tato technologie natolik zaujala, že už zkusili asi všechny možné odvětví, ve kterých by mohla být použita. A přece nás každý den dokáží překvapit něčím novým.

Dnes je to nový způsob jak pomocí 3D tisku usnadnit výrobu elektronických součástek. Vědce na Harvardské univerzitě inspirovala tato technologie natolik, že na čele s Jennifer Lewis se jim podařilo vyrobit speciální “ inkoust “ na tisk baterií. Jedná se o směs nanočástic Litium – titanových oxidů v roztoku elylen – glykolu, který slouží jako nosné médium. Tento materiál má díky nanočásticím při pokojové teplotě pevné skupenství. Při zvýšení tlaku na něj se změní na kapalinu a jakmile se dostane z extruderu ven změní se zase na pevný tvar. Tyto vlastnosti vědce nejvíce zaujaly kvůli použití při běžných teplotách ale pro ně nejpovzbudivější je možnost použití v tiskárnách používaných v oučasné době v průmyslové výrobě. Použití lithiového inkoustu na výrobu baterií není jen jediným z možných použití. Naskýtá se zde možnost tisku celých plošných spojů, i s potřebnými součástkami. I když výroba takových elektronických součástí je již do značné míry zautomatizovaná, proces by se tímto ještě více zkrátil, protože by nebyla nutná dodatečná kompletace ale celý přístroj by se vyrobil jako jeden kus.

Uvidíme, co nám tento materiál přinese zítra.

Autor: Martin Chlebo