3D tisk zachraňuje životy

Vícekrát jsme se již pozastavovali nad tím, jak může technologie 3D tisku pomoci v medicíně. Na počátku vývoje to byla možnost vytvářet protézy šité na míru a nyní se dozvídáme, že dokonce dokáže zachránit život.

3d-printing-Childs-heart-3d-printed

 

Před nějakým časem jsme se setkali s ideou použití 3D dat z medicínského skeneru (lidově CT ) a pomocí 3D tisku z nich vytvořit fyzický model kosti, orgánu nebo tkáně pro studijní účely. K využití této technologie v praxi se rozhodli lékaři z Kosairově dětské nemocnice v Lousville (US) při léčbě 14 měsíčního dítěte s vrozenou srdeční vadou. Hlavním aktérem celé operace byl dr. Erle Austin, který když zhodnotil, že operace by mohla být velmi náročná, požádal Univerzitu v Louisville o vytvoření 3D polymerového modelu pacientova srdce. Když po 20 hodinách samotného 3D tisku byl model na světě, doktor dostal jedinečnou možnost naplánovat celou operaci tak aby vystavil
pacienta co nejmenšímu riziku, zkrátil dobu trvání, ale hlavně předem vyzkoušel, co má udělat. Jak sám doktor poznamenal, mnoho lidí nemá představu o složitosti operací srdce. Myslí si, že doktor vidí přesně kde má řezat, ale aby viděl dané místo potřebuje se „prořezat“ přes důležité části tkáně.

Pomocí hmotného modelu si doktor všechno dokáže připravit bez zbytečných řezů. Zkrátí se tím i délka doléčení pacienta.

Autor: Martin Chlebo